Åpenhetsloven: Offentlig redegjørelse

Åpenhetsloven offentlig redegjørelse

Å være klar til å publisere aktsomhetserklæringen offentlig betyr at virksomheten har gjennomført en grundig risikovurdering og kartlegging av hele leverandørkjeden. Dette inkluderer også å ta hensyn til menneskerettigheter og sørge for at ingen menneskerettighetsbrudd skjer i leverandørkjeden.

For mal og veiledning til hvordan virksomheter kan gjøre dette på en enkel og adekvat måte i 2023 kan du sjekke ut artikkelen Transparency Gate – Offentlig redegjørelse.

Risikokartlegging og menneskerettigheter

Risikokartlegging er en viktig del av arbeidet med å sikre overholdelse av menneskerettigheter i leverandørkjeden. Det er viktig å identifisere risikoområder og potensielle brudd på menneskerettigheter i hele leverandørkjeden, og deretter ta tiltak for å forebygge og avhjelpe disse risikoene.

Dette kan omfatte å gjennomføre kontroller, tilsynsbesøk og/eller forbedringstiltak.

Compliance

Det er også viktig at virksomheter er oppmerksomme på og overholder relevante lover og regler som omhandler menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette inkluderer internasjonale standarder som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper.

Samarbeid mellom leverandører

I tillegg til å sikre overholdelse av menneskerettigheter i leverandørkjeden, kan virksomheter også ta et steg videre og bidra til å forbedre arbeidsforholdene og menneskerettighetene i hele bransjen. Dette kan gjøres ved å samarbeide med leverandører og andre interessenter for å utvikle og implementere bransjestandarder og beste praksis.

Offentliggjøring av aktsomhetserklæring

Offentliggjøring av aktsomhetserklæringen er et viktig skritt for å sikre at virksomheten overholder menneskerettigheter og arbeidsstandarder i leverandørkjeden.

Risikokartlegging og overholdelse av relevante lover og regler er avgjørende for å oppnå dette, og virksomheter kan også ta et aktivt ansvar for å bidra til å forbedre arbeidsforholdene og menneskerettighetene i hele bransjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *