Åpenhetsloven

En viktig ny lov som krever åpenhet og publisering av rapport om selskapers arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold trådte i kraft 1. Juli 2021.

Det er viktig å komme igang med det krevende arbeidet i å kartlegge aktsomhet på tvers av verdikjeden og forretningspartnere, men det finnes heldigvis en norsk-utviklet digital løsning som gjør dette enklere.

Finn ut hvordan
Patago Anbefaler

Transparency Gate’s Software for Åpenhetsloven

Med solid kompetanse innen IT og Rådgivning har selskapet bak portalen for varsling av kritikkverdige forhold, Mitt Varsel, nå utviklet et unikt system som vil hjelpe selskaper med digital aktsomhetsvurdering, og imøtekommelse av myndighetenes retningslinjer og krav.

Software for Åpenhetsloven

Den beste digitale løsningen for Åpenhetsloven
 
Transparency Gate er en smidig digital løsning utviklet enbart for Åpenhetsloven. Systemet er bygget av de smarte hodene bak varslingsplattformen, mittvarsel.no.
 
Vi setter lit i deres kompetanse og anbefaler alle selskaper å besøke nettstedet deres for mer informasjon om Portalen, Åpenhetsloven og den beste digitale løsningen.
Du kan Booke Demo HER

Skybasert løsning for Åpenhetsloven

Det går mot ny standard for vurdering av aktsomhet i organisasjoner som leverer tjenester til eller fra, med tilknytning eller røtter i norske virksomheter.

Som eneste tilgjengelige system, enbart utviklet for å løse kravene i Åpenhetsloven, er det naturlig for oss som norsk aktør å anbefale Transparency Gate.

Digital Aktsomhetsvurdering og Informasjonskrav

Kravene i Åpenhetsloven og retningslinjene fra forbrukertilsynet er klare. Alle selskaper som berøres av loven må kartlegge næringskjedens aktsomhet for menneskerettigheter og kunne besvare informasjonskrav fra publikum.

Diverse funksjoner

  • Digital aktsomhetsvurdering
  • Digital håndtering av informasjonskrav
  • Oversikt og Risikokartlegging av leverandører
  • Ende-til-ende kryptering av all informasjon

Besøk gjerne Transparency Gate for å lære mer om softwaret deres og hvordan ditt selskap kan bruke det til å imøtekomme kravene i Åpenhetsloven og fra Forbrukertilsynet og OECDs retningslinjer.

Besøk TG Her